Een verandering in het personeelsbestand heeft invloed op je ICT-omgeving. Meld nieuwe medewerkers tijdig in dienst, of oude medewerker uit dienst, om te zorgen dat bedrijfsdata toegankelijk en veilig blijft!


Personeelsmutaties


Voor het in- en uit dienst melden van personeel vul je één van onderstaande formulieren in. Er wordt automatisch een ticket aangemaakt. De formulieren kunnen alleen worden ingevuld door degene die binnen de organisatie gemachtigd is personeelsmutaties door te geven.


Medewerker in dienstMedewerker uit dienst