In deze FAQ doorlopen we de meest voorkomende situaties m.b.t. het gebruik van Caseware on Intune. Omdat de licentie van Caseware wordt gekoppeld aan de apparaatnaam van de laptop, is het belangrijk om bij veranderingen onderstaande stappen goed op te volgen.


Mutaties

Licentiebeheer

Probleemoplossingen


Mutaties


Hoe installeer ik Caseware voor een nieuwe medewerker?


Applicatiebeheerder:

 1. Doorloop de reguliere stappen voor de indienstmelding (formulier 'medewerker in dienst')
 2. Stuur een verzoek naar Asista om de medewerker toegang te verlenen tot Caseware 
 3. Wijs de juiste rechten toe in Caseware Cloud
 4. Vraag de gebruiker het installatieproces te voltooien
 5. Bevestig de licentie in Caseware Cloud nadat zij voor het eerst zijn ingelogd

Gebruiker:

 1. Download Caseware vanuit de Bedrijfsportal
 2. Herstart de laptop na de installatie van de software via Start > Aan/Uit > Opnieuw Opstarten
 3. Open de Caseware applicatie
 4. Verifieer de integratie met Caseware Cloud via Bestand > Opties > Caseware Cloud (integratie moet zijn aangevinkt)


Krijg je tijdens de installatie de melding om te registreren, dan is de installatie mislukt. Zie onderstaande instructie 'Hoe verhelp ik registratiefouten / overige problemen met de Caseware installatie?'.


Hoe ga ik om met vertrekkende medewerkers?


Applicatiebeheerder:

 1. Vraag de gebruiker de Caseware licentie vooraf in te trekken
 2. Zet de licentie in Caseware Cloud op inactief
 3. Doorloop de reguliere stappen voor de uitdienstmelding (formulier 'medewerker uit dienst')


Gebruiker:

 1. Trek de licentie voor uitdiensttreding in via Bestand > Licentie intrekken > Automatisch intrekken


Hoe draag ik de laptop over naar een andere collega?


Applicatiebeheerder/ Gebruiker:

 1. Volg de stappen voor vertrekkende medewerker op 
 2. Let op het intrekken van de licentie van de vorige gebruiker voor de overdracht / laptop reset (Fresh Start)
 3. Vraag een Fresh Start aan
 4. Volg de stappen voor nieuwe medewerker op  


Wanneer het niet om een in- of uitdiensttreding gaat, hoeven de betreffende formulieren niet te worden ingevuld.


Hoe vraag ik een Caseware update aan?


Voor het aanvragen van Caseware updates is een los kennisartikel en aanvraag formulier beschikbaar:


Hoe vraag ik een Caseware update aan?Licentiebeheer

 

Indien de laptop om welke reden dan ook geen Caseware meer nodig heeft dient de licentie vooraf te worden ingetrokken. Gebeurt dit niet, dan blijft de licentie op de achtergrond hangen. Dit zorgt voor dubbele kosten en problemen met nieuwe registraties. 


Hoe trek ik de Caseware licentie in?


Gebruiker:

 1. Trek de licentie handmatig in via Bestand > Licentie intrekken > Automatisch intrekken


Hoe upgrade ik van Caseware Lite naar Caseware?


Applicatiebeheerder:

 1. Stuur het upgrade verzoek naar Asista; de volledige versie van Caseware wordt n.a.v. het verzoek in de Bedrijfsportal van de gebruiker beschikbaar gesteld


Gebruiker:

 1. Download de nieuwe versie van Caseware in de Bedrijfsportal
 2. Volg bovenstaande stappen 'Hoe installeer ik de Caseware applicatie?'

 

Hoe downgrade ik van Caseware naar Caseware Lite?


Gebruiker:

 1. Volg bovenstaande stappen 'Hoe trek ik mijn Caseware licentie in?'
 2. Neem contact op met Asista; de installatie van Caseware wordt op de achtergrond ongedaan gemaakt voordat Caseware Lite kan worden aangeboden

Probleemoplossingen


Hoe (her)installeer ik Caseware (rechten al toegekend)?


Gebruiker:

 1. Download Caseware vanuit de Bedrijfsportal
 2. Herstart de laptop na de installatie van de software via Start > Aan/Uit > Opnieuw Opstarten
 3. Open de Caseware applicatie
 4. Verifieer de integratie met Caseware Cloud via Bestand > Opties > Caseware Cloud (integratie moet zijn aangevinkt)


Krijg je tijdens de installatie de melding om te registreren, dan is de installatie mislukt. Zie onderstaande instructie.


Hoe verhelp ik registratiefouten / overige problemen met de Caseware installatie?


Gebruiker:

 1. Controleer of de licentie via Bestand >Licentie verlenen > zelfstandige of eBezorgingslicentie / registreer nu
 2. Vul de benodigde gegevens in
 3. Start de laptop opnieuw op via Start > Aan/Uit > Opnieuw Opstarten 


Zijn de problemen na bovenstaande stappen niet opgelost? Neem dan contact op met Asista.

Wat als het vooraf intrekken van de licentie is mislukt?


Is licentie om welke reden dan ook niet handmatig ingetrokken? Dan zal de licentie op de achtergrond actief blijven. Er kan geen nieuwe licentie op het apparaat worden geregistreerd, noch kan de licentie na een reset handmatig worden verwijderd. Asista zal in dit geval moeten verwijzen naar Caseware.


Applicatiebeheerder:

 • Licenties opvragen bij Caseware Support en verzoek indienen om locking-code van die laptop/gebruiker vrij te geven.


Probleem niet verholpen? Bel 088 - 161 0000 of maak een ondersteuningsticket aan.