Middels een Fresh Start worden alle gegevens van de laptop gewist en kan deze gereed worden gemaakt voor dezelfde of een nieuwe gebruiker. 


Fresh Start aanvragen


Een Fresh Start kan alléén worden geïnitieerd middels schriftelijke én telefonische bevestiging. Vul via ons Fresh Start formulier het serienummer van de laptop in en voltooi de aanvraag. Bel vervolgens met de supportafdeling van Asista om te bevestigen dat de hardware correct klaar staat.


Fresh Start aanvraag


Redenen voor een Fresh Start


De laptop wordt overgedragen aan een collega


De gegevens van de oude medewerker worden van het apparaat gewist. Hierna kan de nieuwe medewerker direct inloggen met zijn/haar eigen Microsoft 365 account om de laptop in gebruik te nemen. Het uitvoeren van de Fresh Start neemt ongeveer 1 uur in beslag + de tijd die de nieuwe medewerker nodig heeft om bedrijfsapplicaties opnieuw in gebruik te nemen.


De laptop wordt op voorraad gehouden voor een toekomstige medewerker


De gegevens van de oude medewerker worden van het apparaat gewist. Dit neemt ongeveer 1 uur tijd in beslag. Het apparaat wordt op voorraad gehouden tot dat deze weer nodig is. Zolang er geen nieuwe gebruiker wordt aangemeld, worden er geen beheerskosten doorbelast. Laat een toekomstige medewerker inloggen met zijn/haar eigen Microsoft 365 account om de laptop weer in gebruik te nemen.


De laptop wordt overgedragen voor privédoeleinden


De gegevens van de oude medewerker worden van het apparaat gewist. De laptop wordt volledig uit het beheer van Asista gehaald. Dit neemt ongeveer 1 uur tijd in beslag. De maandelijkse beheerskosten van het apparaat worden gestopt. De privégebruiker kan het apparaat met zijn/haar persoonlijke gegevens in gebruik nemen.


Er is een technisch probleem (i.o.m.) Asista


Afhankelijk van de instellingen en gebruikte software zijn sommige laptops kwetsbaar voor technische problemen en/of traagheid. In de praktijk is het zoeken naar een oplossing vaak tijdrovend en lang niet altijd effectief. Door middel van een Fresh Start wordt de laptop gereset, waarna de problemen zich veelal verhelpen. De Fresh Start neemt ongeveer 1 uur in beslag + de tijd die de medewerker nodig heeft om bedrijfsapplicaties opnieuw in gebruik te nemen.