Wil je externen de mogelijkheid geven om een afspraak in te plannen, zonder daarbij je hele agenda vrij te geven? Maak dan gebruik van de persoonlijke 'Reserveringspagina'. 


Werk met een persoonlijke reserveringspagina


Reserveringspagina activeren


  1. Ga naar https://outlook.office.com/calendar
  2. Login met je zakelijke Office365 account 
  3. Klik op 'Reserveringspagina bewerken'Reserveringspagina instellen


De reserveringspagina kan naar wens worden ingericht. Stel de verschillende afspraak-soorten van tevoren in en laat klanten vervolgens zelf een vrij, voor hen geschikt moment kiezen. Klik op Share om een deelbare link naar de persoonlijke reserveringspagina op te halen. 

Meer informatie over inrichting van de reserveringspagina vind je op de supportpagina van Microsoft: Uw reserveringspagina aanpassen - Microsoft Ondersteuning