Herstel netwerkinstellingen


  • Ga naar Instellingen > Algemeen > Stel opnieuw in/zet over of stel iPhone opnieuw in > Stel opnieuw in > Herstel netwerkinstellingen

Als dit het probleem niet direct heeft verholpen, herstart de telefoon opnieuw op.